Sidebar

Đại học Prince of Songkla Thái Lan tuyển thực tập sinh

Đại học PSU Thái Lan tuyển thực tập sinh các ngành Khoa học, Sinh học, Môi trường, Vật lý..

-       Chi phí hỗ trợ lưu trú, sinh hoạt: 5.500 Bath

-       Thời gian thực tập : Từ 4 – 6 tháng, bắt đầu từ Tháng 1 /2021.

-       Yêu cầu :

1.       Thực tập sinh học Thạc sĩ Khoa học liên quan đế một trong những lĩnh vực nghiên cứu về Khoa học, Môi trường, Hóa học…

2.       Có năng lực học tập tốt

3.       Giao tiếp Tiếng Anh tốt, ham học hỏi, có chí cầu tiến…

Khu vực nghiên cứu cho thực tập sinh bao gồm :

-       Mô phỏng và thiết kế ngọn đuốc plasma để xử lý chất thải và Cảm biến an toàn thực phẩm (6 tháng)

-       IoT cho nhà thông minh (4 tháng)

-       Phân lập các hợp chất hoạt tính sinh học từ các sản phẩm tự nhiên (6 tháng)

-       Hoạt động chống béo phì và / hoặc chống tiểu đường của chiết xuất tự nhiên (6 tháng)

-       Tổng hợp monome kháng khuẩn cho keo dán nha khoa (6 tháng)

-       Đổi mới phân tích về an toàn thực phẩm (6 tháng)

-       Đa dạng sinh học và hoạt động của hệ sinh thái vùng triều hoạt động kháng khuẩn và các hợp chất hoạt tính sinh học từ Virome nấm: tìm kiếm vi rút trong nấm (6 tháng)

Đăng ký tại email : sci-inter@group.psu.ac.th