Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tham gia Dự án Digit-CHE-Asia

Trong 2 ngày 4-5/9/2019, Ban Điều hành Dự án Digit-CHE-Asia (Enhancing Digital Capacities in Higher Education for Asian Universities - Tăng cường năng lực số trong giáo dục đại học cho các trường đại học châu Á) đã tổ chức họp khởi động dự án tại Đại học Kỹ thuật Quốc gia Athens, Hy Lạp (NTUA - National Technical University of Athens). Tham gia các buổi họp có đại diện của các đối tác dự án đến từ các trường đại học và doanh nghiệp.

Dự án Digit-CHE-Asia được cấp kinh phí bởi Cộng đồng châu Âu trong khuôn khổ Chương trình Erasmus+. Đây là dự án tăng cường năng lực có sự tham gia của 09 đơn vị gồm: NTUA (Greece), University of Évora (UE, Portugal), Novel Group (NG, Luxembourg), Hue University of Sciences (HUS, Vietnam), University of Technology and Education - The University of Danang (UTE-UD, Vietnam), Svay Rieng University (SRU, Cambodia), University of Battambang (UBB, Cambodia), Champasack University (CU, Laos), Savannakhet University (SKU, Laos). NTUA là đơn vị chủ trì dự án.

Dự án nhằm mục đích tổng hợp, phân tích các kết quả và kinh nghiệm của các cơ sở giáo dục đại học của châu Âu từ các ngành Điện tử, Tự động hóa, Rô-bốt, Công nghệ Thông tin bao gồm cả phản hồi từ giảng viên, các nhà khoa học và sinh viên. Trên cơ sở đó, chuyển giao các tiến bộ công nghệ của lĩnh vực này từ các cơ sở giáo dục đại học châu Âu sang áp dụng tại các cơ sở giáo dục đại học châu Á.

Dự án Digi-CHE-Asia có 3 nhiệm vụ chính: 1) Nâng cao chất lượng đào tạo thông qua các đề xuất để tối ưu hóa chương trình giảng dạy; b) Phát triển các chương trình đào tạo liên quan đến VET (Vacational Education Teacher - Giáo viên dạy nghề) dành cho các chuyên gia; c) Phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ nhằm cung cấp nguồn nhân lực cho các tổ chức công cộng và tư nhân, đặc biệt là phục vụ cho sản xuất và công nghiệp công nghệ cao để tạo cơ hội cho sinh viên và các chuyên gia nâng cao năng lực trong kỷ nguyên số.

Tại phiên họp, các thành viên đã thảo luận sổi nổi về các nội dung và kế hoạch triển khai dự án. Dự án này dự kiến triển khai trong 3 năm 2019-2022. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật bên cạnh tham gia các nội dung chung của dự án đã được mời chủ trì một nội dung quan trọng là đánh giá các chương trình mới được xây dựng (chương trình đào tạo VET và Thạc sĩ).

Photo - 01.png

GS.TSKH. Dimitrios Soudris phát biểu khai mạc


Photo - 02.png

PGS.TS. Võ Trung Hùng báo cáo tại phiên họp


 Photo - 03.png

Photo - 04.png

Các đại biểu tham gia họp khởi động Dự án Digit-CHE-Asia