Sidebar

Lịch công tác tuần 44 từ ngày 29/5/2023 đến ngày 03/6/2023

Ngày cập nhật: 31/05/2023

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 
29/5

09h00

Thực hiện quy trình công tác nhân sự Phòng Kế hoạch Tài chính Trường ĐHSPKT (Họp Tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng – Bước 2)

Theo Kế hoạch số 406/KH-ĐHSPKT ngày 25/5/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

10h00

Thực hiện quy trình công tác nhân sự Phòng Kế hoạch Tài chính Trường ĐHSPKT (Họp Tập thể lãnh đạo Trường - Bước 3)

Theo Kế hoạch số 406/KH-ĐHSPKT ngày 25/5/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

14h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy trường

Như bên

Phòng họp 1

Bí thư đảng ủy Trường

 

14h00

 Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2021 “Nghiên cứu khả năng ứng dụng xỉ thép làm cốt liệu trong bê tông xi măng mặt đường ô tô”, (Mã số: T2021-06-22, Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hữu Tuân)

 

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 409/QĐ-ĐHSPKT ngày 19 tháng 05 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- CNĐT và thành viên thực hiện đề tài.

- CBGV và SV có quan tâm

VP khoa Kỹ thuật Xây dựng

Chủ tịch Hội đồng

 

15h00

 

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2021 “Phân tích, xác định hệ số nhóm cọc trong một số loại đất khác nhau sử dụng mô hình vật lý thu nhỏ và phương pháp số”, (Mã số: T2021-06-20, Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Phương Huyền)

 

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 408/QĐ-ĐHSPKT ngày 19 tháng 05 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- CNĐT và thành viên thực hiện đề tài.

- CBGV và SV có quan tâm

VP khoa Kỹ thuật Xây dựng

Chủ tịch Hội đồng

16h00

 

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2021 “Ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học học phần Vật liệu xây dựng tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng”, (Mã số: T2021-06-35, Chủ nhiệm đề tài: ThS. Ngô Thị Mỵ).

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 410/QĐ-ĐHSPKT ngày 19 tháng 05 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- CNĐT và thành viên thực hiện đề tài.

- CBGV và SV có quan tâm

VP khoa Kỹ thuật Xây dựng

Chủ tịch Hội đồng

16h30

Họp trao đổi về chương trình làm việc với Đại học Côte d'Azur, Pháp" (trực tuyến)

- ĐHĐN: Giám đốc, Viện DNIIT: Viện trưởng và chuyên viên có liên quan;
- Các trường: ĐHKT, ĐHNN, ĐHSPKT, ĐHCNTT&TT Việt-Hàn: Hiệu trưởng;
- Mời: GS.TSKH. Bùi Văn Ga.

Phòng 0804 Khu B - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

Thứ Ba
 
30/5

14h00

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến 2023 – Hội đồng 2

- Danh sách Hội đồng 2 xét duyệt sáng kiến 2023 (danh sách đính kèm)

 

Phòng họp 1

Ban Giám hiệu

 

16h00

 

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2021 “Nghiên cứu tận dụng khói thải của lò hơi chữ π để sấy than”, (Mã số: T2021-06-08, Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Thành Đạt)

 

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 427/QĐ-ĐHSPKT ngày 24 tháng 05 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- CNĐT và thành viên thực hiện đề tài.

- CBGV và SV có quan tâm

Xưởng Nhiệt

Chủ tịch Hội đồng Giám hiệu

 

Thứ Tư
 
31/5

 08h30

 Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2024 – Hội đồng 3

- Theo QĐ số 2168/QĐ-ĐHĐN ngày 25/5/2023 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các Chủ nhiệm đề tài.

Phòng 0806 Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Bùi Thị Minh Tú

09h00

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến 2023 – Hội đồng 3

- Danh sách Hội đồng 3 xét duyệt sáng kiến 2023 (danh sách đính kèm)

Phòng họp 1

Ban Giám hiệu

15h00

Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2024 – Hội đồng 7

- Theo QĐ số 2168/QĐ-ĐHĐN ngày 25/5/2023 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các Chủ nhiệm đề tài.

Phòng 0806 Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Đặng Công Thuật

17h00

 

Trao giải cuộc thi tim hiểu về tác hại của ma túy và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trong sinh viên

- Ban Giám Hiệu

- Lãnh đạo phòng CTSV,

- Sinh viên tham gia cuộc thi

Phòng Họp 1

Ban Giám hiệu

Thứ Năm
01/6

08h00

Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2024 – Hội đồng 6

 - Theo QĐ số 2168/QĐ-ĐHĐN ngày 25/5/2023 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các Chủ nhiệm đề tài.

Phòng 0806 Khu B - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn

08h30

Tập huấn nghiệp vụ thanh tra kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp năm 2023

Theo Công văn số 2145/ĐHĐN-TTPC ngày 24/5/2023

Trường ĐH Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

Thứ trưởng BGDĐT

09h30

Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2024 – Hội đồng 5

 - Theo QĐ số 2168/QĐ-ĐHĐN ngày 25/5/2023 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các Chủ nhiệm đề tài .

Phòng 0806 Khu B - 41 Lê Duẩn

 Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Lê Văn Huy

14h00

Báo cáo tiến độ đề tài KH&CN cấp Thành phố

- Sở KH&CN TP Đà Nẵng

- Đại diện Đơn vị chủ trì;

- Chủ nhiệm và các thành viên đề tài

Phòng CEF

Sở KH&CN

14h00

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến 2023 – Hội đồng 1

- Danh sách Hội đồng 1 xét duyệt sáng kiến 2023 (danh sách đính kèm)

Phòng họp 1

Ban Giám hiệu

14h00

Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2024 – Hội đồng 2

- Theo QĐ số 2168/QĐ-ĐHĐN ngày 25/5/2023 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các Chủ nhiệm đề tài.

Phòng 0806 Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Lê Tự Hải

Thứ Sáu
02/6

08h15

 Ngân hàng Thế giới họp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật về tiến độ và kế hoạch triển khai hoạt động đổi mới tổ chức đào tạo theo định hướng dạy và học tích hợp

 - ĐHĐN: Ban QLDA ODA: Phòng Điều phối các hoạt động PXD; Ban ĐT: Đại diện lãnh đạo;
- Trường ĐHSPKT: Đại diện Ban Giám hiệu, Thành viên Ban Triển khai các hoạt động phi xây dựng của Dự án VUDP và Dự án PHER (theo điều động của đơn vị);
- Ngân hàng Thế giới: Tổ công tác.

 Phòng họp 1

Đại diện Ban Giám hiệu Trường ĐHSPKT

09h30

 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: Nghiên cứu khôi phục ảnh số với nhiều phi Gaussian, mã số B2019-DN03-46

 Theo QĐ số 25/QĐ-QKHCN ngày 18/5/2023 của Giám đốc Quỹ Phát triển KHCN- ĐHĐN.

Phòng 0806 Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Võ Trung Hùng

 14h00

Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2024 – Hội đồng 1

 - Theo QĐ số 2168/QĐ-ĐHĐN ngày 25/5/2023 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các Chủ nhiệm đề tài.

Phòng 0806 Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Trần Văn Nam

Thứ Bảy
03/6

 

 

 

 

 

Chủ nhật
04/6