Sidebar

Lịch công tác tuần 20 từ 11/12/2023 đến 17/12/2023

Ngày cập nhật: 15/12/2023

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
11/12

08h00

Hội ý Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu;

- Mời Chủ tịch Hội đồng trường.

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

09h00

Lễ Công bố Nghị quyết Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT

- Đại diện Lãnh đạo ĐHĐN: Giám đốc, chủ tịch Hội đồng ĐHĐN;

- Đại biểu mời theo Giấy mời;
- Theo Kế hoạch số 1072/KH-ĐHSPKT ngày 05/12/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT.

Hội trường B

Hiệu trưởng PGS.TS Phan Cao Thọ

Chủ tịch Hội đồng trường TS. Phan Bảo An

14h00

- Kiểm tra sơ bộ việc chuẩn bị minh chứng của các CTĐT.

- Thăm một số địa điểm Nhà trường chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức (phòng làm việc của Đoàn, phòng phỏng vấn, Hội trường B,…)

- Đoàn chuyên gia ĐGN;

- Đại diện Khoa Cơ khí, Khoa Điện - Điện tử và các nhóm chuyên trách;

- Phòng KT, ĐBCLGD.

Phòng họp 1, Phòng họp quốc tế – Cơ sở 1

Đoàn chuyên gia ĐGN

 

15h30

Khảo sát sơ bộ Đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội: Đại diện Lãnh đạo Trung tâm;

Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài: Trưởng đoàn, Thư ký, Thành viên thường trực và Giám sát viên;

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật:

     Đại diện Đảng uỷ; Chủ tịch Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu, Hội đồng Tự đánh giá 02 CTĐT; Lãnh đạo: Khoa Cơ khí, Khoa Điện - điện tử; Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc trường; Thành viên các nhóm chuyên trách tự đánh giá 02 chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử và ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa.

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

 

Thứ Ba
 12/12

08h00

Hội nghị về nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ cho sinh viên ĐHĐN

- ĐHĐN: Giám đốc; PGĐ Lê Thành Bắc; Đại diện Lãnh đạo Văn phòng và các Ban: ĐBCLGD, TCCB, KHTC, CTHSSV; Đại diện Đoàn TN; Ban ĐT: Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan;
- Các trường ĐHTV (trừ Trường ĐHNN): Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo; Trưởng các Phòng: Đào tạo, Khảo thí và ĐBCLGD, CTSV; Đại diện Đoàn TN;

Hội trường - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

09h00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở “Nghiên cứu tương tác giữa các hạt sắt trong vật liệu lưu biến từ dưới từ trường”, (Mã số: T2022-06-02, Chủ nhiệm đề tài: TS. Trương Thị Hoa)

 

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 1055/QĐ-ĐHSPKT ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện đề tài.

- Cán bộ giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Phòng A207

Chủ tịch Hội đồng

TS. Ngô Đức Kiên

15h00

Hội đồng quản lý dịch vụ và Phục vụ sinh viên

Thành viên Hội đồng

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

Thứ Tư
 13/12

08h00

Bổ sung

Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trường ĐHSPKT năm học 2023-2024 về việc xét đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến đợt 2 năm 2023

Thành viên Hội đồng

Phòng họp 1

 

Chủ tịch Hội đồng

Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

09h00

Kiểm điểm , đánh giá xếp loại đối với tập thể, cá nhân Chi bộ Liên phòng Khoa học và Khảo thí năm 2023.

- Toàn thể Đảng viên Chi bộ;

- Mời Đảng ủy viên phụ trách.

Phòng họp 1

Bí thư Chi bộ

15h00

Tiếp Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam

- ĐHĐN: Giám đốc; Đại diện Lãnh đạo: Ban HTQT, Ban KHCN&MT, Ban CTHSSV, Ban KHTC, VP ĐHĐN;
- Trường ĐHKT, Trường ĐHSPKT: Đại diện BGH;
- Trường ĐHSP: Đại diện Lãnh đạo Phòng KH&HTQT.

Phòng 0805 Khu B - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

14h00

Họp liên tịch BTV Đảng ủy – BTV Công đoàn

- Như bên;

- ĐUV Phụ trách VP Đảng ủy;

- Mời Đảng ủy viên phụ trách công đoàn: Đ/c Nguyễn Linh Nam

Phòng họp 1

Bí thư Đảng ủy trường

15h00

Họp liên tịch BTV Đảng ủy – BTV Đoàn TN

- Như bên;

- ĐUV Phụ trách VP Đảng ủy;

- Mời Đảng ủy viên phụ trách công đoàn: Đ/c Nguyễn Linh Nam

Phòng họp 1

Bí thư Đảng ủy trường

16h00

Họp liên tịch BTV Đảng ủy – Chi hội Cựu Chiến binh

Như bên

Phòng họp 1

Bí thư Đảng ủy trường

Thứ Năm
14/12

08h00

Bổ sung

Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- ĐHĐN: Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN; Trưởng Ban ĐT;

- Trường ĐHSPKT: Hiệu trưởng tham dự

Hội trường số 1, tầng 2 - 24 Trần Phú

Lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng

08h00

Bổ sung

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở “Đề xuất cấu trúc đô thị xốp cho thành phố du lịch biển Đà Nẵng trong tình hình mới, tầm nhìn 2035”, (Mã số: T2022-06-30, Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Kim Anh)

 

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 1070/QĐ-ĐHSPKT ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện đề tài.

- Cán bộ giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Văn phòng Bộ môn Xây dựng

Chủ tịch Hội đồng  - TS. Phan Tiến Vinh

09h00

Bổ sung

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở “Xây dựng phần mềm đo mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông và Kỹ thuật cơ sở hạ tầng”, (Mã số: T2022-06-33, Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Anh Quang)

 

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 1071/QĐ-ĐHSPKT ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện đề tài.

- Cán bộ giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Văn phòng Bộ môn Xây dựng

Chủ tịch Hội đồng  - TS. Phan Tiến Vinh

10h00

Bổ sung

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở “Ứng dụng mô hình lựa chọn đa phương thức để phân tích lựa chọn phương thức đi lại của sinh viên trên địa bàn TP Đà Nẵng”, (Mã số: T2022-06-21, Chủ nhiệm đề tài: ThS. Cao Thị Xuân Mỹ)

 

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 1065/QĐ-ĐHSPKT ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện đề tài.

- Cán bộ giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Văn phòng Bộ môn Xây dựng

Chủ tịch Hội đồng  - TS. Hồ Văn Quân

16h00

Bổ sung

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở “Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ pha trộn tổ hợp chất kết dính đa thành phần đến tính chất bê tông tính năng rất cao (VHPC)”, (Mã số: T2022-06-22, Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đoàn Vĩnh Phúc)

 

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 1066/QĐ-ĐHSPKT ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện đề tài.

- Cán bộ giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Văn phòng Bộ môn Xây dựng

Chủ tịch Hội đồng  - ThS. Ngô Thị Mỵ

08h30

Họp bàn phương án đề xuất thiết bị cho Dự án ODA

- ĐHĐN: PGĐ Nguyễn Mạnh Toàn, Ban QLDA ODA: Ban Giám đốc;
- Trường ĐHSPKT: Hiệu trưởng.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn PGĐ ĐHĐN

08h30

Kiểm điểm , đánh giá xếp loại đối với tập thể, cá nhân Chi bộ Khoa Cơ khí năm 2023.

- Toàn thể Đảng viên Chi bộ;

- Mời Đảng ủy viên phụ trách.

Văn phòng khoa

Bí thư Chi bộ

09h00

Làm việc với Công ty Mỹ Thiện

- Lãnh đạo Phòng TCHC;

- Công ty Mỹ Thiện

Phòng nước giáo viên

Trưởng phòng Phòng TCHC

ThS. Đoàn Chí Thiện

10h00

Kiểm điểm , đánh giá xếp loại đối với tập thể, cá nhân Chi bộ Khoa SPCN năm 2023.

- Toàn thể Đảng viên Chi bộ;

- Mời Đảng ủy viên phụ trách.

Văn phòng khoa

Bí thư Chi bộ

13h30

Kiểm điểm , đánh giá xếp loại đối với tập thể, cá nhân Chi bộ Liên phòng Đào tạo và CTSV năm 2023.

- Toàn thể Đảng viên Chi bộ;

- Mời Đảng ủy viên phụ trách.

Hội trường B

Bí thư Chi bộ

14h00

Kiểm điểm , đánh giá xếp loại đối với tập thể, cá nhân Chi bộ Khoa Điện – ĐT năm 2023.

- Toàn thể Đảng viên Chi bộ;

- Mời Đảng ủy viên phụ trách.

Văn phòng khoa

Bí thư Chi bộ

14h00

Kiểm điểm , đánh giá xếp loại đối với tập thể, cá nhân Chi bộ Khoa CNHH-MT năm 2023.

- Toàn thể Đảng viên Chi bộ;

- Mời Đảng ủy viên phụ trách.

Văn phòng khoa

Bí thư Chi bộ

14h30

Tạm hoãn

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN

- Như bên;
- Mời: Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Thường trực Đảng ủy ĐHĐN

Thứ Sáu
15/12

08h00

Tiếp Công dân

Như bên

Phòng Tiếp công dân (HC.107)

Phó Hiệu trưởng  

PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng 

08h00

Khai mạc “Khảo sát chính thức Đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo”

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Kiểm định chất lượng – Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài;

- Đại diện Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng;

- Đại diện lãnh đạo các Ban, Trường thành viên;

- Ban Giám hiệu;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc trường;

- Hội đồng tự đánh giá và thành viên các nhóm chuyên trách;

- Cán bộ, giảng viên toàn trường.

Hội trường – Cơ sở 2

Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

 

08h00

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ GD&ĐT năm 2023

- ĐHĐN: PGĐ Lê Thành Bắc;
Danh sách kèm theo Công văn số 5182/ĐHĐN-VSTBPN ngày 08/12/2023 của Giám đốc ĐHĐN.

Trực tuyến

Đ/c Ngô Thị Minh Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

08h00

Kiểm điểm , đánh giá xếp loại đối với tập thể, cá nhân Chi bộ Khoa KTXD năm 2023.

- Toàn thể Đảng viên Chi bộ;

- Mời Đảng ủy viên phụ trách.

Văn phòng khoa

Bí thư Chi bộ

08h45

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở “Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm sữa chua bổ sung nước cốt nhàu”, (Mã số: T2022-06-28, Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Kim Hồng)

 

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 1068/QĐ-ĐHSPKT ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện đề tài.

- Cán bộ giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Phòng A217

Chủ tịch Hội đồng

TS. Ngô Thị Minh Phương

13h30

Kiểm điểm , đánh giá xếp loại đối với tập thể, cá nhân Chi bộ Phòng CSVC năm 2023.

- Toàn thể Đảng viên Chi bộ;

- Mời Đảng ủy viên phụ trách.

Văn phòng Phòng CSVC

Bí thư Chi bộ

14h00

Kiểm điểm , đánh giá xếp loại đối với tập thể, cá nhân Chi bộ Khoa CNS năm 2023.

- Toàn thể Đảng viên Chi bộ;

- Mời Đảng ủy viên phụ trách.

Văn phòng khoa

Bí thư Chi bộ

Thứ Bảy
16/12

 Cả ngày

Lịch làm việc nội bộ của đoàn ĐGN 02 chương trình đào tạo của Trường ĐHSPKT 

Theo Kế hoạch

Phòng họp 1

Đoàn Chuyên gia ĐGN

Chủ nhật
17/12

 Cả ngày

Lịch làm việc nội bộ của đoàn ĐGN 02 chương trình đào tạo của Trường ĐHSPKT 

Theo Kế hoạch

Phòng họp 1

Đoàn Chuyên gia ĐGN