Sidebar

Lịch công tác Tuần 44 từ ngày 27/5 đến ngày 02/6/2024

Ngày cập nhật: 29/05/2024

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

 NỘI DUNG

 THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 27/5

08h00

Họp Đảng ủy Trường 

Như bên

Phòng họp 1

Bí thư đảng ủy Trường

10h00

Hội nghị BTV Đảng ủy Trường

Như bên

Phòng họp 1

Bí thư đảng ủy Trường

Thứ Ba
 28/5

09h00

 

Làm việc trực tuyến giữa UTE và Công ty  TNHH TOYOTA Nankai Hải Phòng

- Ban Giám hiệu;

- P. QLKH&HTQT; P. CTSV;

- Đại diện BCN Khoa Cơ khí, Bộ môn CK ô tô.

MS Team

Hiệu Trưởng PGS.TS Phan Cao Thọ

 

15h30

Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng ủy Trường

-Như bên

-Theo danh sách

Phòng họp 1

Bí thư đảng ủy Trường

Thứ Tư
 29/5

08h00

Lễ ký kết biên bản hợp tác  với Công ty TNHH SMC Corporation

 - Ban Giám hiệu; PHT PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng;

  - Đại diện P. QLKH&HTQT; P. CTSV; P. CSVC;

   -Đại diện BCN Khoa cơ khí; Bộ môn Cơ Điện tử.

 Phòng họp 1

Hiệu Trưởng PGS.TS Phan Cao Thọ

08h00

Hội ý Thường trực Công đoàn ĐHĐN

Thường trực Công đoàn ĐHĐN.

VP Công đoàn Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

08h30

Họp lấy ý kiến về thực trạng hoạt động sở hữu trí tuệ và quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại các đơn vị

- Bộ GD&ĐT;
- ĐHĐN: Ban KH&HTQT: Lãnh đạo và các chuyên viên có liên quan;
- Các trường ĐHTV, Trường Y Dược,Viện NC&ĐT Việt-Anh: Theo CV số 2011/ĐHĐN-KHHTQT ngày 24/5/2024 của ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

TS. Hoàng Hoa Cương Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

09h00

Họp giao ban công tác truyền thông

 

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc/ trực thuộc; Đoàn thanh niên; Công đoàn;

- Ban Giám đốc Trung tâm Học liệu và Truyền thông và chuyên viên lĩnh vực truyền thông;

- Cộng tác viên truyền thông của các đơn vị;

- Ban truyền thông Đoàn trường.

Phòng họp CEF

Phó Hiệu trưởng

PGS. TS. Võ Trung Hùng

 

10h00

Họp Ban tổ chức Hội thảo “Truyền thông trường đại học trước xu hướng phát triển của công nghệ  trí tuệ nhân tạo”

Ban tổ chức theo Quyết định số 369/QĐ-ĐHSPKT ngày 06/5/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Phòng  họp CEF

Trưởng Ban tổ chức: 

PGS. TS. Phan Cao Thọ

Hiệu trưởng

14h00

Họp Ban soạn thảo Đề án vị trí việc làm Trường ĐHSPKT

Theo Quyết định

Phòng họp 1

 Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

15h30

Họp Hội đồng Tuyển dụng thông qua kết quả vòng 1

Theo Quyết định

Phòng họp 1

Chủ tịch Hội đồng

Thứ Năm
30/5

08h00

Các Hội nghị thực hiện công tác quy hoạch cán bộ Công đoàn ĐHĐN (Thời gian các Hội nghị theo Kế hoạch số 64/KH-CĐ ĐHĐN ngày 21/5/2024 của Công đoàn ĐHĐN)

Theo KH số 64/KH-CĐ ĐHĐN ngày 21/5/2024 của Công đoàn ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

14h00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường “Xây dựng Website chấm điểm rèn luyện cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật”, (Mã số: T2022-06-13, Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hà Quyên) 

 

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 400/QĐ-ĐHSPKT ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật;

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện đề tài;

- Cán bộ giảng viên và sinh viên có quan tâm. 

Phòng máy tính số 3, khu B

Chủ tịch Hội đồng  - TS. Hoàng Thị Mỹ Lệ

14h00

Tiếp và làm việc với đoàn khách Đại học sư phạm quốc gia, Đài Bắc Trung Hoa

- Ban Giám hiệu: Hiệu Trưởng, PHT TS. Nguyễn Linh Nam

- P. QLKH&HTQT; P. CTSV;

- Cán bộ và giảng viên quan tâm.

Phòng họp 1

Hiệu Trưởng PGS.TS Phan Cao Thọ

Thứ Sáu
31/5

07h30

 

Buổi giới thiệu chương trình đào tạo ngắn hạn chuyển đổi số 4.0 với sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Theo Kế hoạch

Hội trường B

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng

14h00

Thay cho 08h00

Họp BTV Đảng ủy Trường

Như bên

Phòng họp 1

Bí thư đảng ủy Trường

14h30

Thay cho 09h00

Họp Đảng ủy Trường

Như bên

Phòng họp 1

Bí thư đảng ủy Trường

16h30

Thay cho 11h00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐH SPKT

Như bên

Phòng họp 1

Bí thư đảng ủy Trường

Thứ Bảy
01/6

08h30

 

Tech Talk với chủ đề: "Navigate your career in Embedded Systems Engineering" 

- Đại diện BCN Khoa Đ-ĐT;

- Đại diện lãnh đạo BM ĐTVT;

- Đại diện Lãnh đạo công ty Bản Viên;

- Đại diện thầy cô và sinh viên có quan tâm.

Phòng họp 1

Ban chủ nhiệm Khoa Điện – Điện tử 

Chủ nhật
02/6

07h30

 

 Khai giảng Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học của ĐHĐN năm 2024

 - ĐHĐN: BTC lớp học theo QĐ số 1871/QĐ-ĐHĐN ngày 16/5/2024;
- Học viên lớp học theo danh sách đăng ký của các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN.

 Phòng A6-202, Trường ĐHSP

BTC lớp học của ĐHĐN