Sidebar

Giới thiệu Đảng ủy


CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

    BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NHIỆM KỲ  2020 - 2025

STT HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1 Đ/c Phan Bảo An Bí thư Đảng ủy
2 Đ/c Phan Cao Thọ Phó Bí thư Đảng ủy
3 Đ/c Nguyễn Thị Khánh Hồng Ủy viên Ban Thường vụ
4 Đ/c Huỳnh Thị Diễm Uyên Đảng ủy viên
5 Đ/c Nguyễn Linh Nam Đảng ủy viên
6 Đ/c Hồ Trần Anh Ngọc Đảng ủy viên
7 Đ/c Đoàn Chí Thiện Đảng ủy viên
8 Đ/c Phan Tiến Vinh Đảng ủy viên
9 Đ/c Phạm Minh Tuấn Đảng ủy viên

CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

STTCHI BỘ

BÍ THƯ CHI BỘ

1Liên phòng Tổ chức và Tài chínhĐoàn Chí Thiện
2Liên phòng Đào tạo và Công tác sinh viênNguyễn Tấn Hòa
3Liên phòng Khoa học và Khảo thíLê Vũ
4Phòng Cơ sở Vật chấtLê Văn Hoài
5Khoa Điện - Điện tửTrần Hoàng Vũ
6Khoa Cơ khíHồ Trần Anh Ngọc
7Khoa Kỹ thuật Xây dựngPhan Tiến Vinh
8Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trườngHuỳnh Thị Diễm Uyên
9Khoa Sư phạm Công nghiệpNguyễn Đức Sỹ
10Khoa Công nghệ sốNguyễn Văn Phát