Sidebar

Giới thiệu khoa Sư phạm Công nghiệp

  Điện thoại: (84) 0236.3531553            
               
              
  TS. Nguyễn Đức Sỹ          
  Trưởng khoa                                        
  Điện thoại: (84) 0236.3531553                                            
  Email: ndsy@ute.udn.vn                                                                     

GIỚI THIỆU VỀ KHOA

Khoa Sư phạm Công nghiệp được ra đời trên nền tảng Khoa Sư phạm Kỹ thuật của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng từ năm 1999 và chính thức tuyển sinh khoá đầu tiên vào năm 2000. Tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng bắt đầu tuyển sinh từ năm 2018.

Đội ngũ cán bộ : 03 Tiến sĩ, 09 Thạc sỹ
 

Cơ cấu tổ chức : Ban chủ nhiệm Khoa, 02 Bộ môn (Bộ môn Cơ sở kỹ thuật và Bộ môn Sư phạm kỹ thuật)
Mục tiêu đào tạo : Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, giảng viên, giáo viên dạy nghề, nắm vững chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.

Sinh viên có thể lựa chọn học theo chuyên ngành (1 trong 15 chuyên ngành của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật) ngay từ lúc nhập học, được miễn học phí.