Sidebar

 

Đổi mới, sáng tạo phương pháp dạy và học tại Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Ô tô - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng

Sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp ô tô hiện nay một mặt tạo ra cơ hội việc làm rất lớn nhưng mặt khác là thách thức về nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, đổi mới sáng tạo trong công tác đào tạo nguồn nhân lực tại các cơ sở giáo dục đại học luôn chiếm vai trò quan trọng, qua đó có thể giúp ngành công nghiệp ô tô non trẻ của Việt Nam có thể phát triển bền vững và cạnh tranh với các nước ASEAN.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tư vấn tuyển sinh tại các Trường Trung học Phổ thông trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ngày 21/4 và 22/4/2022, Đoàn tư vấn tuyển sinh (TVTS) Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng đã có hành trình đi đến các trường Trung học Phổ thông (THPT) tại Thành phố Đà Nẵng.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng tư vấn tuyển sinh tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Quảng Trị

Ngày 13/4 và 14/4/2022, Khoa Kỹ thuật Xây dựng (KTXD) – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đã đến tư vấn tuyển sinh tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Quảng Trị.

Hành trình “Đi về địa chỉ đỏ” của Chi bộ Khoa Điện - Điện tử và Chi bộ Khoa Công nghệ số thuộc Đảng bộ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Ngày 16/4/2022, Chi bộ Khoa Điện - Điện tử và Chi bộ Khoa Công nghệ số đã phối hợp tổ chức chuyến đi đầy ý nghĩa đến các địa chỉ cách mạng của vùng đất Quảng Nam – Đà Nẵng anh hùng.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng tư vấn tuyển sinh tại các Trường THPT thuộc Tỉnh Quảng Nam

Ngày 13/4/2022, Đoàn tư vấn tuyển sinh của các Thầy Cô giáo của các khoa thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng đã có hành trình đi đến 9 điểm trường Trung học Phổ thông (THPT) tại các huyện của Tỉnh Quảng Nam.

Chi bộ Khoa Kỹ thuật Xây dựng – Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - đổi mới, nâng cao hiệu quả và chất lượng sinh hoạt Chi bộ

Xác định chi bộ là hạt nhân chính trị lãnh đạo cơ sở, Chi ủy Chi bộ Khoa Kỹ thuật Xây dựng đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Cuộc thi mô hình «Sáng tạo kết cấu năm 2022» - sân chơi ứng dụng dành cho sinh viên ngành Xây dựng

Tiếp nối chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Khoa Kỹ thuật Xây dựng (KTXD) thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng; sáng ngày 04/03/2022, Khoa Kỹ thuật Xây dựng đã tổ chức cuộc thi mô hình «Sáng tạo kết cấu năm 2022».

Khoa Công nghệ Hoá học – Môi trường tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vi sinh vật trong thế giới biến động của dịch Covid - 19”.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Công nghệ Hoá học – Môi trường; ngày 03/03/2022, Bộ môn Công nghệ Sinh học thuộc Khoa Công nghệ Hóa học – Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vi sinh vật trong thế giới biến động của dịch Covid - 19”.

Khoa Kỹ thuật Xây dựng – Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng tổ chức Cuộc thi Thực hành Trắc địa năm 2022 - Chủ đề «Đường ngắm tương lai»

Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Khoa Kỹ thuật Xây dựng thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng. Sáng ngày 26/02/2022, Khoa Kỹ thuật Xây dựng đã tổ chức cuộc thi Thực hành Trắc địa năm 2022.

Các bài khác...