Sidebar

 

Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thuộc Đảng bộ Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 12/01/2022, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đảng bộ Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đảng ủy Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng tổ chức lễ khai giảng “Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam” năm 2022 cho sinh viên

Vào ngày 10/12 và ngày 11/12/2022 Đảng uỷ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2022 cho sinh viên.

Đảng bộ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 17/6/2022, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đảng uỷ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết và tập huấn chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số186-KH/ĐU, ngày 24/12/2018 của Đảng uỷ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng,

Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức “Lớp nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam” năm 2018

Tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng hàng năm là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phát triển đảng nói riêng ở Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) và công tác xây dựng Đảng nói chung của Đảng bộ Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN).

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng vào ngày 28/8/2018.

Các bài khác...