Sidebar

 

Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Ngày 09/11/2023, Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023).

Khoa Điện – Điện tử – Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Phòng thí nghiệm ảo hoá các công tác quản lý và số hoá lưới điện ứng dụng hệ sinh thái phần mềm của Siemens”

Ngày 10/10/2023, Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã tổ chức Hội thảo “Phòng thí nghiệm ảo hoá các công tác quản lý và số hoá lưới điện ứng dụng hệ sinh thái phần mềm của Siemens”.

Khoa Điện – Điện tử - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật tổ chức đánh giá Đồ án tốt nghiệp đại học cho sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

Ngày 09/6/2023, Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) đã tổ chức 03 Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp Kỹ sư cho 24 sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa.

Khoa Điện – Điện tử - Trường ĐH Sư phạm Ký thuật tổ chức đánh giá Đồ án tốt nghiệp đại học cho sinh viên ngành Công nghệ KT Điện - Điện tử chuyên ngành KT Điện tử

Ngày 09/6/2023, Khoa Điện- Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã tổ chức 02 Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp Kỹ sư cho 20 sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử.

Bộ môn Hệ thống điện thuộc Khoa Điện-Điện tử tổ chức báo cáo với chủ đề “Khảo sát đặc tính quá độ của động cơ sử dụng lõi từ bột sắt từ tính mềm”

Ngày 07/6/2023, Bộ môn Hệ thống điện thuộc Khoa Điện-Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức báo cáo cấp bộ môn với chủ đề “Khảo sát đặc tính quá độ của động cơ sử dụng lõi từ bột sắt từ tính mềm”.

Sinh viên chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện thuộc Khoa Điện – Điện tử Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật tham quan và học tập tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng 

Ngày 21/4 và 27/4/2023, Bộ môn Hệ thống điện thuộc Khoa Điện - Điện tử Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức cho sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện cùng các giảng viên tham quan và học tập thực tế tại Trung tâm Điều khiển Hệ thống điện thành phố Đà Nẵng (TPĐN) và Trạm Biến áp 110 KV Chi Lăng (gọi tắt là Trạm Biến áp Chi Lăng) thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.

Các bài khác...