Sidebar

 

Công văn về việc CBVC và SV không có nhiệm vụ không đến trường trong thời gian diễn ra kỳ thi đánh giá năng lực

Công văn về việc CBVC và SV không có nhiệm vụ không đến trường trong thời gian diễn ra kỳ thi đánh giá năng lực

Bản niêm yết đấu giá tài sản

Bản niêm yết đấu giá tài sản

Thông báo về việc thăm dò dư luận đối với nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 - năm 2023 cấp Đại học Đà Nẵng

Thông báo về việc thăm dò dư luận đối với nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 - năm 2023 cấp Đại học Đà Nẵng

QĐ v/v thay thế Chủ tịch Hội đồng xét tuyển chọn giảng viên (GV) cơ hữu, GV nguồn đi học theo Đề án 89 năm 2023 (đợt 1) và chuyển đổi cơ sở đào tạo đối với GV đã được xét chọn đi học theo Đề án 89 năm 2022

QĐ v/v thay thế Chủ tịch Hội đồng xét tuyển chọn giảng viên (GV) cơ hữu, GV nguồn đi học theo Đề án 89 năm 2023 (đợt 1) và chuyển đổi cơ sở đào tạo đối với GV đã được xét chọn đi học theo Đề án 89 năm 2022

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Đại học Đà Nẵng

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Đại học Đà Nẵng

Thông báo v/v chiêu sinh các khóa Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên cao cấp và tương đương; Lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp huyện và tương đương năm 2023 tổ chức tại Phân viện HVHCQG tại tp Huế

Thông báo v/v chiêu sinh các khóa Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên cao cấp và tương đương; Lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp huyện và tương đương năm 2023 tổ chức tại Phân viện HVHCQG tại tp Huế

Thông báo Mức thu học phí năm học 2022- 2023

Thông báo Mức thu học phí năm học 2022- 2023

Thông báo tổ chức thi tuyển công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023

Thông báo tổ chức thi tuyển công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023

Thông báo về việc tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương; Bối dưỡng lãnh đạo và quản lý cấp phòng tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế

Thông báo về việc tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương; Bối dưỡng lãnh đạo và quản lý cấp phòng tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế

Các thông báo khác...