Sidebar

 

Thông báo tuyển chọn ứng viên cho Học bổng Chương trình hợp tác trao đổi giảng viên và sinh viên giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Babes-Bolyai, Rumani

Đại học Đà Nẵng thông báo Học bổng trao đổi cán bộ và sinh viên thuộc Chương trình Eramus+ KA1 hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và Đại học Babes Bolyai, Rumani được Ủy ban Châu Âu tài trợ, cụ thể như sau:

Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đơn vị và viên chức, người lao động của Đại học Đà Nẵng

Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đơn vị và viên chức, người lao động của Đại học Đà Nẵng

Thông báo về việc nghỉ làm việc và học tập nhân dịp Tết Dương lịch năm 2022

Thông báo về việc nghỉ làm việc và học tập nhân dịp Tết Dương lịch năm 2022

Thông báo tuyển dụng lao động vận hành trạm biến áp 220kV-500kV đợt 4

Thông báo tuyển dụng lao động vận hành trạm biến áp 220kV-500kV đợt 4

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay

Tổ chức cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2021-2022

Tổ chức cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2021-2022

Về việc điều chỉnh thời gian cho sinh viên trở lại học tập trực tiếp

Về việc điều chỉnh thời gian cho sinh viên trở lại học tập trực tiếp

Thông báo Về việc triển khai cho sinh viên chính quy trở lại học tập trực tiếp

Thông báo Về việc triển khai cho sinh viên chính quy trở lại học tập trực tiếp

Công văn số 4055/ĐHĐN-HSSV về việc tổ chức dạy học trực tiếp cho sinh viên ĐHĐN

Công văn số 4055/ĐHĐN-HSSV về việc tổ chức dạy học trực tiếp cho sinh viên ĐHĐN

Các thông báo khác...