Sidebar

 

Bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Khoa Y Dược

Bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Khoa Y Dược

Công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Kết quả điểm xét tuyển Vòng 2 trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Kết quả điểm xét tuyển Vòng 2 trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022

Kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022

Tuyển dụng Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng 501

Tuyển dụng Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng 501

Tuyển dụng kỹ sư Khoa Cơ khí, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật trong lễ bảo vệ tốt nghiệp tháng 06/2022

Tuyển dụng kỹ sư Khoa Cơ khí, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật trong lễ bảo vệ tốt nghiệp tháng 06/2022

Bổ nhiệm Giám đốc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Bổ nhiệm Giám đốc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Mời các ứng viên đủ điều kiện tham gia xét tuyển Vòng 2 trong kỳ tuyên dụng viên chức năm 2022

Mời các ứng viên đủ điều kiện tham gia xét tuyển Vòng 2 trong kỳ tuyên dụng viên chức năm 2022

Triệu tập ứng viên trúng tuyển Vòng 1 và tham dự xét tuyển Vòng 2 trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Triệu tập ứng viên trúng tuyển Vòng 1 và tham dự xét tuyển Vòng 2 trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Các thông báo khác...