Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng Tổ chức Tập huấn “Thực hành đo lường đánh giá đo lường mức độ đạt chuẩn đầu ra học phần và chương trình đào tạo”

Nhằm giúp đội ngũ cán bộ, giảng viên nắm rõ cách thức thực hiện đo lường và đánh giá mức độ người học đạt chuẩn đầu ra của từng học phần và chương trình đào tạo. Trong hai ngày 02/04 và ngày 03/04/2021, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Tập huấn “Thực hành đo lường đánh giá đo lường mức độ đạt chuẩn đầu ra học phần và chương trình đào tạo”.

        Nhằm giúp đội ngũ cán bộ, giảng viên nắm rõ cách thức thực hiện đo lường và đánh giá mức độ người học đạt chuẩn đầu ra của từng học phần và chương trình đào tạo. Trong hai ngày 02/04 và ngày 03/04/2021, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Tập huấn “Thực hành đo lường đánh giá đo lường mức độ đạt chuẩn đầu ra học phần và chương trình đào tạo”. 
Tham dự chương trình có PGS.TS. Đinh Thành Việt – Trưởng ban Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục-Đại học Đà Nẵng; PGS. TS. Võ Trung Hùng - Phó Hiệu trưởng trường ĐHSPKT; đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục; Trưởng bộ môn và giảng viên tham gia giảng dạy của 06 chuyên ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng, Công nghệ Kỹ thuật Thực phẩm, Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí. Đây là các chuyên ngành dự kiến kiểm định trước trong thời gian đến.

z2415196297034_329ca8d32444c5e48afa1d5a378fda6d.jpg

z2415196331145_aca8b3245f7347080bcfd864356e4012.jpg
Toàn cảnh Tập huấn “Thực hành đo lường đánh giá đo lường mức độ đạt chuẩn đầu ra học phần và chương trình đào tạo”


z2415196417402_bce1b0a89654c543732058567d3da275.jpg
PGS.TS. Đinh Thành Việt – Trưởng ban Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục-Đại học Đà Nẵng trình bày tại buổi tập huấn

z2415196568754_1a934aa2e338cbb4fd36adc2a4b12cec.jpg

PGS.TS. Võ Trung Hùng - Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi tập huấn

Chương trình tập huấn gồm có các nội dung:
1. Xây dựng được các chuẩn đầu ra (CĐR) của chương trình đào tạo (CTĐT) trên cơ sở lấy ý kiến các bên liên quan và đối sánh với khung trình độ quốc gia;
2. Viết được các CĐR của 01 học phần, hướng đến việc đạt được 01 CĐR CTĐT cụ thể; 
3. Xây dựng được ma trận liên kết giữa các CĐR học phần với các CĐR của CTĐT; 
4. Liệt kê được các thành phần của đề cương chi tiết học phần theo nguyên tắc định hướng kiến tạo (constructivealignment)
5. Xây dựng được các PI (Performance Indicator) cho 01 CĐR của CTĐT.
6. Xây dựng được các rubric cho 01 PI.
7. Sử dụng được ma trận liên kết giữa các học phần với các CĐR của CTĐT.
8. Xây dựng bài kiểm tra và phương pháp đánh giá phù hợp nhằm giúp người học đạt được CĐR của các học phần và PI/CĐR CTĐT
9. Đánh giá mức độ đạt CĐR học phần của người học.
10. Đánh giá mức độ đạt CĐR học phần của người học. 
11. Xây dựng được kế hoạch đánh giá CĐR CTĐT
        Kết thúc hai ngày tập huấn, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho 44 giảng viên. Thời gian đến, những nội dung được tập huấn đợt này sẽ được các giảng viên áp dụng trong hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục của bộ môn.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn
z2415196384566_d3f535193057bd9091b9073eab735621.jpg


z2415196542412_53abb91e0a01b06b2a36320a29bafffe.jpg

z2415196319114_c9e26608ed792dd1a4765fb48c429d8c.jpg

z2415196305727_3b51f80767808c76ef4db42948de0ce7.jpg

z2415196397633_0e234e30c4c5fc912e49e63c5e4b0c81.jpg

z2415196549185_0e65519faa93d937a15859b1fbe242aa.jpg

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Các bài khác...