Sidebar

Lý do phụ huynh cho con học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Bà Lê Thị Định, Mẹ của sinh viên Nguyễn Khánh Đức (Thủ khoa trúng tuyển theo kết quả thi THPT) - Lớp 21T2 - Ngành Công nghệ Thông tin - Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng nêu lý do cho con học tại Trường.

Bà Lê Thị Định, Mẹ của sinh viên Nguyễn Khánh Đức (Thủ khoa trúng tuyển theo kết quả thi THPT) - Lớp 21T2 - Ngành Công nghệ Thông tin - Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng nêu lý do cho con học tại Trường.

Các bài khác...