Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng làm việc trực tuyến với Trường Đại học Limoges – Cộng hòa Pháp

Ngày 17/12/2021, đại diện Ban giám hiệu; lãnh đạo Khoa Điện – Điện Tử và Khoa Cơ khí cùng các giảng viên bộ môn Tự động hóa, bộ môn Cơ điện tử Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật ( ĐHSPKT) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) có buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo Trường Đại học Limoges – Cộng hòa Pháp.

Ngày 17/12/2021, đại diện Ban giám hiệu; lãnh đạo Khoa Điện – Điện Tử và Khoa Cơ khí cùng các giảng viên bộ môn Tự động hóa và bộ môn Cơ điện tử Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) có buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo Trường Đại học Limoges – Cộng hòa Pháp.
Tham dự buổi làm việc, về phía Trường Đại học Limoges có TS. Patrick Fauchere – Trưởng khoa Cơ khí; TS. Bruno MAZIERES; TS. Guy ANTOU và TS. Philippe MICHAUD  - giảng viên Khoa Cơ khí - Đại học Limoges – Cộng hòa Pháp. 
Về phía trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng có PGS.TS. Võ Trung Hùng – Phó Hiệu trưởng nhà trường; TS. Hoàng Dũng – Phó hiệu trưởng, TS. Bùi Hệ Thống - Phó Trưởng khoa Khoa Khoa Cơ khí; TS. Phạm Thanh Phong – Trưởng bộ môn Tự động hóa, Khoa Điện - Điện tử; TS. Đoàn Lê Anh – Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế; TS. Phan Nguyễn Duy Minh, TS. Trần Ngô Quốc Huy đại diện bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí.

 1.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo Trường Đại học Limoges – Pháp

Mở đầu buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Limoges đã giới thiệu những thông tin cần thiết cũng như tiềm năng, thế mạnh của trường, qua đó bày tỏ mong muốn hai bên thiết lập mối quan hệ hợp tác trên tinh thần vì lợi ích chung, hướng đến mục tiêu lâu dài để cùng phát triển bền vững. PGS.TS. Võ Trung Hùng đã giới thiệu tổng quan những nét nổi bật về Trường ĐHSPKT – ĐHĐN; TS. Hoàng Dũng trao đổi thêm về các chuyên ngành đào tạo của trường và các chiến lược hợp tác phát triển giữa hai bên.  Các giảng viên khoa Cơ khí và Điện  - Điện tử đã cùng trao đổi về các chuyên ngành, các khóa học dành cho sinh viên của hai Khoa như: Robotic, Máy in 3D, Thiết bị Robot, Công nghệ thực tế ảo ứng dụng trong giảng dạy…
Buổi làm việc đã thể hiện được sự kết nối giữa hai trường, thống nhất định hướng thúc đẩy triển khai hợp tác trong nhiều lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học, chia sẻ kinh nghiệm đổi mới trong bối cảnh toàn cầu hoá.
Lãnh đạo của hai trường sau khi làm việc, trao đổi đã thống nhất đi đến ký kết thoả thuận hợp tác trong thời gian sớm nhất với các mục tiêu chung giữa hai bên. 

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG


Các bài khác...