Sidebar

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức Tập huấn chuyên đề công tác tuyên giáo - nữ công

Ngày 24/12/2021, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã tổ chức buổi Tập huấn công tác tuyên giáo - nữ công cho cán bộ công đoàn Trường. Tập huấn được diễn ra dưới hình thức trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thực hiện Hướng dẫn số 122/HD-CĐĐHĐN ngày 20/10/2021 của Công đoàn Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) về việc thực hiện công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã xây dựng Kế hoạch số 312/KH-CĐĐHSPKT ngày 10/11/2021 thực hiện công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn của đơn vị.
Ngày 24/12/2021, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã tổ chức buổi Tập huấn công tác tuyên giáo - nữ công cho cán bộ công đoàn Trường. Buổi tập huấn được diễn ra dưới hình thức trực  tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.
Tham dự buổi tập huấn, có đồng chí Đinh Thị Thanh Hà - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng. Về phía Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật có đồng chí Lê Thị Hải Anh - Chủ tịch Công đoàn Trường; đồng chí Huỳnh Văn Sanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Trường và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; Ủy ban Kiểm tra; Ban nữ công; Cán bộ văn phòng Công đoàn Trường; Ban thanh tra Nhân dân, ủy viên Ban Chấp hành công đoàn bộ phận và các thành viên các ban chức năng thuộc Công đoàn Trường.

ffffhv.jpg
Đồng chí Lê Thị Hải Anh - Chủ tịch Công đoàn Trường phát biểu khai mạc buổi Tập huấn

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã nghe đồng chí Đinh Thị Thanh Hà trình bày chuyên đề công tác tuyên giáo - nữ công.

1av.jpg
Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà trình bày chuyên đề công tác tuyên giáo - nữ công

2vxx.jpg

3xvv.jpg
Các công đoàn viên từ các điểm cầu trực tuyến tham gia Tập huấn

Ngoài việc tiếp nhận các nội dung do báo cáo viên truyền đạt, thông qua hội nghị tập huấn các đồng chí cán bộ làm công tác tuyên giáo và nữ công của Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã có dịp gặp gỡ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm từ hoạt động thực tiễn tại cơ sở; nắm được kiến thức cơ bản và công việc cần thực hiện về công tác tuyên giáo và nữ công, nhằm thiết thực nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cán bộ Công đoàn các cấp, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ mà toàn thể nhà giáo, người lao động, đoàn viên công đoàn đã tin tưởng giao phó, xây dựng Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật ngày càng vững mạnh. 
TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...