Sidebar

10 dấu ấn, kết quả nổi bật của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng trong năm 2021

10 dấu ấn, kết quả nổi bật của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng trong năm 2021

1.   Hoàn thiện bộ máy tổ chức với các đơn vị mới để tạo động lực phát triển
Thành lập các đơn vị mới: Khoa Công nghệ số, Viện Nghiên cứu Sáng tạo Khởi nghiệp và Tổ Công nghệ Thông tin. Các đơn vị này hướng đến mục tiêu chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp nhằm tăng tốc phát triển trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.
 sk111.jpg
Họp thẩm định Đề án thành lập Khoa Công nghệ số tại Đại học Đà Nẵng

2. Phát triển, bồi dưỡng, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, viên chức
Trong năm 2021, Trường đã bổ sung thêm 07 Tiến sĩ mới (03 Tiến sĩ tuyển dụng mới trong đó có 01 Phó Giáo sư), nâng tỉ lệ giảng viên có trình độ Tiến sĩ đạt 36%. Đã xây dựng đề án và thí điểm thành công việc thi tuyển viên chức quản lý (chức vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Sáng tạo và Khởi nghiệp). Cử nhiều lượt viên chức tham gia các khoá bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ Giảng viên cao cấp, Giảng viên chính,...
 11111.jpg
Ứng viên báo cáo tại buổi thi tuyển lãnh đạo Viện Nghiên cứu Sáng tạo và Khởi nghiệp
3. Từng bước hoàn thiện văn bản quy phạm nội bộ
Đã rà soát, xây dựng, ban hành 25 văn bản quy phạm nội bộ phù hợp với các văn bản pháp quy. Đặc biệt, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ,...
 
sk31.png
Hướng dẫn sử dụng hệ thống hỗ trợ đánh giá phân loại viên chức 

4.   Xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống ISO 9001:2015
Nhằm nâng cao hiệu quả quản trị đại học theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nhà trường đã xây dựng và ban hành hơn 100 quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, với hơn 1600 trang tài liệu. Hệ thống đã được đánh giá và cấp Chứng nhận đạt chuẩn ISO 9001:2015 của tổ chức TQC (Center for Testing and Quality Certification). Bên cạnh đó, đã triển khai các hệ thống hỗ trợ quản lý, đánh giá phân loại viên chức, đào tạo trực tuyến, thư viện số,…
0002.jpg

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

5.   Tuyển sinh năm 2021 đạt chỉ tiêu và chất lượng đầu vào được nâng cao
Tuyển sinh năm 2021 đạt kết quả ấn tượng, điểm xét tuyển đầu vào một số ngành khá cao nằm trong nhóm 10 trường đại học đào tạo kỹ thuật - công nghệ của Việt Nam. Đạt được kết quả trên nhờ tiếp tục đổi mới công tác tư vấn tuyển sinh, tổ chức nhập học, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị, cá nhân trong toàn trường.
 
sk5.jpg
Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp trực tuyến

6.   Hoạt động khoa học đạt được các kết quả nổi bật
Sinh viên của Trường đã đạt Giải Nhất cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học của Thành phố Đà Nẵng, Giải Nhất cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học của Đại học Đà Nẵng và Giải thưởng nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2021 do Trung ương Đoàn trao tặng. Một số kết quả tiêu biểu: 01 đề tài trọng điểm cấp Nhà nước được nghiệm thu; số lượng đề tài cấp Bộ, cấp Tỉnh tăng lên; công bố 125 bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín (tăng 40% so với năm 2020). Các bài báo của Hội thảo ATiGB được xuất bản trên IEEE Xplore (Nhà xuất bản uy tín của Hoa Kỳ).
 
sk6.jpg
Trao tặng giải Nhất Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học của Thành phố Đà Nẵng năm 2021 

7. Hoạt động đảm bảo chất lượng hướng đến kiểm định trường và các chương trình đào tạo được triển khai đồng bộ, mạnh mẽ
Từng bước hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng về bộ máy, đội ngũ, xây dựng quy trình và công cụ thực hiện,...  Tổ chức nhiều đợt tập huấn: xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra; viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục và các chương trình theo chuẩn kiểm định.  
 
sk7.jpg
Tập huấn Thực hành đo lường đánh giá mức độ người học Đạt chuẩn đầu ra học phần và chương trình đạo tạo

8.   Ứng phó hiệu quả trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và thể hiện mạnh mẽ trách nhiệm cộng đồng
Trong điều kiện hết sức khó khăn do dịch Covid-19, nhà trường vẫn triển khai đầy đủ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, kế hoạch tài chính, cải tạo cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng,... Tất cả các học phần lý thuyết được triển khai đào tạo trực tuyến (hơn 1000 học phần), đảm bảo chất lượng kiểm tra, đánh giá.  Nhà trường đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ cho sinh viên bị ảnh hưởng trong dịch Covid-19, với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Phát triển và đưa vào ứng dụng nhiều sản phẩm phục vụ chống dịch như máy sát khuẩn tay, rô-bốt sát khuẩn bằng tia UV-C,…
 sk8.jpg
Lễ phát động đóng góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021

9.   Hoạt động truyền thông đã có bước phát triển mạnh và góp phần quảng bá học hiệu của Trường
Đã hình thành mạng lưới cộng tác viên truyền thông đến tất cả các đơn vị. Hơn hơn 237 bản tin trên trang web của Trường, các đơn vị và trên các báo, 28 video quảng bá hình ảnh của nhà trường trên kênh Youtube, 08 sản phẩm truyền thông phục vụ tuyển sinh năm 2021, LiveStream và tọa đàm tư vấn tuyển sinh trực tuyến.
 
sk9.jpg
Tập huấn công tác truyền thông

10.   Hoạt động của các đoàn thể đạt nhiều thành tích
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì “Đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2016 - 2020”; Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tặng Bằng khen vì “Đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào sinh viên giai đoạn 2016 - 2021”; Công đoàn tổ chức thành công hoạt động “UTE dịu dàng sắc xuân” lan toả năng lượng tích cực và thu hút nhiều đoàn viên công đoàn tham gia, đặc biệt là nữ cán bộ viên chức – người lao động của nhà trường; Công đoàn Bộ phận khoa Cơ khí được nhận Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

IMG_9613.jpg
Đại diện Hội sinh viên Trường nhận Bằng khen của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam
 
sk10.jpg
UTE dịu dàng sắc xuân năm 2021
*Một số hình ảnh chụp vào thời điểm chưa bùng phát dịch
TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...