Sidebar

Chi bộ Khoa Kỹ thuật Xây dựng – Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - đổi mới, nâng cao hiệu quả và chất lượng sinh hoạt Chi bộ

Xác định chi bộ là hạt nhân chính trị lãnh đạo cơ sở, Chi ủy Chi bộ Khoa Kỹ thuật Xây dựng đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Trong những năm vừa qua, công tác xây dựng và củng cố tổ chức Đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng, quan tâm và đã ban hành nhiều văn bản quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng cơ sở. Xác định chi bộ là hạt nhân chính trị lãnh đạo cơ sở, Chi ủy Chi bộ Khoa Kỹ thuật Xây dựng (sau đây gọi tắt là Chi bộ Khoa) đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

1a.jpg
 
Sinh hoạt Chi bộ Khoa Kỹ thuật Xây dựng trong tháng 3/2022 với chuyên đề « Hoàng Sa trong tim mỗi Đảng viên »
tại Nhà trưng bày Hoàng Sa, Thành phố Đà Nẵng

Quán triệt những nội dung chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Chi ủy Khoa Kỹ thuật Xây dựng (KTXD) đã thực hiện tốt chế độ sinh hoạt theo quy định Điều lệ Đảng, thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc các hoạt động của Chi bộ; đồng thời xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề bám sát thực tế công tác giảng dạy trong Khoa nhằm khơi gợi ý thức của đảng viên trong việc tham gia xây dựng tổ chức đảng đoàn kết, vững mạnh.
Điển hình như nội dung sinh hoạt Chi bộ trong tháng 3/2022, Chi bộ đã lựa chọn chuyên đề  « Hoàng Sa trong tim mỗi Đảng viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng» và tổ chức tham quan Nhà trưng bày Hoàng Sa tại Thành phố Đà Nẵng. Đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa trong không khí những ngày tháng 3 lịch sử - chào mừng ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, mà còn nhắc nhớ mỗi đảng viên, sinh viên Khoa KTXD về chủ quyền biển đảo, tình yêu quê hương đất nước.

2aa.jpg
 
Chi bộ Khoa KTXD chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Nhà trưng bày Hoàng Sa sau buổi tham quan, sinh hoạt

Trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ cũng đã lựa chọn các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó công tác phát triển Đảng trong sinh viên luôn được Chi bộ quan tâm và đẩy mạnh. Đồng chí Phan Tiến Vinh - Bí thư chi bộ cho rằng: "Đây là hoạt động thường xuyên và là nội dung quan trọng nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ tình yêu quê hương đất nước, trân trọng những giá trị tốt đẹp để phấn đấu học tập tốt, rèn luyện tốt, xứng đáng là những kỹ sư, cử nhân tương lai “vừa hồng, vừa chuyên”.

3aaa.jpg
 
Đồng chí Phan Tiến Vinh – Bí thư Chi bộ khoa KTXD, trao Quyết định kết nạp đảng
cho đảng viên mới Hồ Đức Tâm, sinh viên lớp 18XD1

Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên là điều kiện rất quan trọng để chi bộ phát huy tốt vai trò lãnh đạo, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của cấp ủy cấp trên, đề ra nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chính trị đảm bảo sát, đúng với tình hình đơn vị. Thông qua đó, tuyên truyền, vận động, tập hợp và lãnh đạo quần chúng là cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa KTXD tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, hướng tới lễ kỉ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng./.


KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG
 

Các bài khác...