Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng tham dự Hội nghị tổng kết Dự án EMVITET

Từ ngày 9/5/2022 đến ngày 11/5/2022, Đoàn giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đã tham dự Hội nghị tăng cường năng lực hướng đến giáo dục 4.0 (Hội nghị) tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết, lan tỏa các kết quả đạt được trong 03 năm triển khai dự án EMVITET từ năm 2019-2022. EMVITET là dự án được tài trợ bởi Chương trình Erasmus+ của Liên hiệp Châu Âu, trong đó Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Häme (HAMK) là đối tác triển khai dự án.

Từ ngày 9/5/2022 đến ngày 11/5/2022, Đoàn giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đã tham dự Hội nghị tăng cường năng lực hướng đến giáo dục 4.0 (Hội nghị) tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết, lan tỏa các kết quả đạt được trong 03 năm triển khai dự án EMVITET từ năm 2019-2022. EMVITET là dự án được tài trợ bởi Chương trình Erasmus+ của Liên hiệp Châu Âu, trong đó Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Häme (HAMK) là đối tác triển khai dự án. 
Đại diện của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tham dự Hội nghị tổng kết có TS. Phan Bảo An - Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Võ Trung Hùng - Phó Hiệu trưởng và các thầy cô giảng viên tham gia thực hiện dự án.

 p1.JPG
1.JPG
Đoàn giảng viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tham dự Hội nghị

Trong suốt 03 năm triển khai dự án (2019 - 2022), dù trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, với sự hợp tác tích cực giữa sáu trường đại học, cao đẳng Việt Nam: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật -Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Lạc Hồng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ, Trường Cao đẳng Công thương. Dưới sự hỗ trợ của 3 trường đối tác tại Châu Âu, các thành viên tham gia dự án đã chủ động, tích cực và trách nhiệm cao trong triển khai các nhiệm vụ của dự án EMVITET. 
2.JPG
TS. Irma Kunnani báo cáo tổng kết kết quả thực hiện dự án EMVITET

Thay mặt Ban điều hành dự án, TS. Irma Kunnani đã đánh giá cao các đơn vị tham gia dự án đã góp phần thực hiện thành công dự án với những kết quả nổi bật như sau:
(1) Thay đổi tư duy, năng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giảng viên về phương pháp giáo dục lấy người học làm trung tâm, dạy học theo hướng phát triển năng lực người học, ứng dụng công nghệ số, xây dựng hệ sinh thái học tập đáp ứng Giáo dục 4.0;
(2) Triển khai ứng dụng các nội dung tập huấn vào công tác quản lý, tổ chức đào tạo như: áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến trong giảng dạy và học tập; xây dựng hạ tầng và sử dụng các nền tảng số trong giảng dạy và học tập; tích cực tăng cường và triển khai các hoạt động hợp tác doanh nghiệp thực chất, hiệu quả, giàu tính thực tiễn nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thích ứng nhanh với môi trường làm việc chuyên nghiệp giúp sinh viên nhanh chóng thích nghi với thị trường lao động trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0;
(3) Tích cực tổ chức các hội thảo, tập huấn lan tỏa đến các giảng viên, sinh viên về phương pháp giảng dạy và học tập, sử dụng các ứng dụng công nghệ số tiên tiến kết hợp với các phương pháp dạy học tích cực như dạy học theo dự án, dạy học theo nhóm, lớp học đảo ngược... Kết quả triển khai góp phần nâng cao nhận thức và năng lực số cho cả giảng viên lẫn sinh viên tạo nền tảng cho việc triển khai mạnh mẽ phương thức dạy học trực tuyến cũng như góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động dạy và học giúp người học rèn luyện và phát triển tốt nhất các năng lực cá nhân trong kỷ nguyên số;
(4) Xây dựng Cẩm nang hướng dẫn triển khai Giáo dục 4.0 tại các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam (Guidelines to implement Education 4.0 principles for Vietnamese Institutions, Materials (emvitet.org));
(5) Dự án cũng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại các trường tham gia thực hiện dự án.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận, chia sẽ và đề xuất các giải pháp mới nhằm tăng cường hiệu quả hơn mối quan hệ nhà trường - doanh nghiệp thông qua việc triển khai các phương thức hợp tác nhằm đạt cùng đạt được lợi ích của các bên tham gia; sự cần thiết phải thay đổi của các trường Đại học trước những xu hướng mới trong phát triển giáo dục đại học, phù hợp với tiến trình thay đổi ngày càng nhanh của toàn cầu hóa và sự phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới; những cách thức tiếp tục tăng cường sự hợp tác của các đơn vị thành viên trong thời gian tới để cùng góp phần xây dựng và làm phong phú thêm hệ sinh thái giảng dạy và học tập tại các trường.

3.jpg
Các đại biểu tham dự tham gia thảo luận tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, Ban điều hành dự án đã đánh giá rất cao nổ lực của tất cả cán bộ các đơn vị tham gia thực hiện các nhiệm vụ của dự án, thay mặt cho Ban điều hành dự án, TS. Irma Kunnani đã trao giấy chứng nhận hoàn thành tốt các nhiệm vụ của dự án cho các thầy cô giảng viên đã tích cực tham gia học tập và triển khai các hoạt động của dự án trong suốt 03 năm qua.

4.JPG

TS. Irma Kunnani trao giấy chứng nhận hoàn thành tốt các nhiệm vụ của dự án EMVITET cho các thầy cô giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Đối với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng, việc tham gia thực hiện dự án EMVITET đã giúp nhà trường có cách nhìn tổng quát về Giáo dục 4.0; thay đổi nhận thức và tư duy về việc ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý hệ thống, tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá người học; tích cực trong việc xây dựng hệ sinh thái học tập dựa trên sự liên kết với các doanh nghiệp. Những kết quả đạt được của dự án thông qua việc tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ giảng viên đã giúp nhà trường nhanh chóng thích nghi và chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong thời qua.  Các kết quả triển khai cho thấy việc sử dụng công nghệ số trong các hoạt động dạy học không chỉ tạo ra sự thích thú, tham gia tích cực của sinh viên mà còn nâng cao hiệu quả trong việc tiếp thu kiến thức, phát triển kỹ năng của sinh viên trong quá trình dạy học. 
Đối với đội ngũ giảng viên tham gia thực hiện và triển khai dự án, năng lực giảng viên đã được tăng cường đáp ứng giáo dục 4.0 như sau: đổi mới, tích cực áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến dựa trên nguyên tắc lấy người học làm trung tâm; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy, tương tác và đánh giá người học; chủ động xây dựng hệ sinh thái học tập 4.0 đựa trên nền tảng hợp tác giữa doanh nghiệp, nhà trường, giảng viên, sinh viên. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động trên nhiều lĩnh vực và để đáp ứng được yêu cầu đặt ra, giáo dục đại học cần phải nhanh chóng thay đổi để kịp thích ứng phù hợp với xu hướng phát triển của mạnh mẽ của khoa học và công nghệ số. Trong đó, một trong nhân tố chủ yếu quyết định sự thành công của giáo dục đại học là đội ngũ giảng viên. Vì vậy, mỗi giảng viên cần chủ động thay đổi tư duy, học hỏi và ứng dụng những thành tựu của khoa học - công nghệ số vào công tác nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và đánh giá sinh viên, từ đó góp phần đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

p2.JPG

p3.jpg

p6.JPG

222.jpg

Banner.JPG

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...