Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tổ chức tập huấn về xây dựng rubric để đo lường, đánh giá kết quả người học

Sáng ngày 19 /5/2022, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đã diễn ra buổi tập huấn Tập huấn về xây dựng rubric để đo lường, đánh giá kết quả người học.

Ngày 19 /5/2022, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) - Đại học Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị Tập huấn về xây dựng rubric để đo lường, đánh giá kết quả người học.

5.jpg
Toàn cảnh buổi tập huấn

Tham dự buổi tập huấn có TS. Lê Phương Trường - Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục – Trường Đại học Lạc Hồng; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị và giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

6.jpg

TS. Nguyễn Thị Khánh Hồng - Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục 
Trường ĐHSPKT phát biểu tại buổi tập huấn

7.jpg

TS. Nguyễn Linh Nam - Trưởng phòng Phòng Đào tạo Trường ĐHSPKT phát biểu tại buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn TS. Lê Phương Trường đã chia sẻ phương pháp xây dựng các phiếu đánh giá rubric; phân tích sự khác biệt của rubric với các công cụ đo lường khác, những ưu và nhược điểm của việc xây dựng rubric khi đánh giá giá chuẩn đầu ra của người học. Mỗi sinh viên ra trường đều phải đáp ứng được các chuẩn đầu ra của môn học và việc xây dựng Rubric chính là các công cụ hữu ích nhất để đánh giá các chuẩn đầu ra này.

12.jpg
TS. Lê Phương Trường - Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục – Trường Đại học Lạc Hồng chia sẻ tại buổi tập huấn

Các Thầy Cô giáo tham dự buổi họp đã cùng nhau thảo luận về phương pháp xây dựng rubric. Sau buổi tập huấn này nhà trường dự kiến thành lập các nhóm giảng viên xây dựng rubric như sau: 1) Thực hành - Thí nghiệm; 2) Kỹ năng mềm; 3) Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; 4). Phản biện - Khởi nghiệp - Quản lý; 5). Chiến lược học tập - Học tập suốt đời.… Các nhóm này sẽ hoàn thiện các rubric theo các chủ đề nói trên và tiến tới áp dụng triển khai trong toàn trường.

111.jpg
Các Thầy Cô giáo tham gia thảo luận tại buổi tập huấn

Thông qua Hội nghị Tập huấn đã hỗ trợ Thầy Cô giáo về yêu cầu xây dựng, thiết kế rubric phù hợp với chuẩn đầu ra học phần; các nhóm giảng viên hình thành khung thiết kế thống nhất, xác định được cách xây dựng đề cương chi tiết đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và học phần.

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG


Các bài khác...