Sidebar

Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng họp phiên thứ VIII Quý II/2022

Ngày 23/6/2022, Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) – Đại học Đà Nẵng đã họp phiên họp thường kỳ quý II/2022 (phiên họp thứ 8)

Ngày 23/6/2022, Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) – Đại học Đà Nẵng đã họp phiên họp thường kỳ quý II/2022 (phiên họp thứ 8)
Tham dự cuộc họp có TS. Phan Bảo An – Chủ tịch Hội đồng Trường, PGS.TS. Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng và các thành viên Hội đồng Trường. 
Cuộc họp diễn ra dưới hình thức vừa trực tiếp và trực tuyến.

1 (1).jpg
Toàn cảnh phiên họp 

Tại phiên họp, Hội đồng Trường (HĐT) đã lắng nghe và thống nhất với báo cáo của PGS.TS. Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng nhà trường về việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Trường trong quý II và kế hoạch công tác quý III năm 2022, HĐT cũng lắng nghe báo cáo sơ bộ về công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo và công tác cập nhật, rà soát các văn bản quy phạm nội bộ.
Các thành viên Hội đồng Trường đã xem xét và quyết nghị về các giải trình của đồng chí Phạm Minh Tuấn - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính liên quan đến dự toán ngân sách năm 2023 và kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025.
Qua báo cáo của Hiệu trưởng nhà trường, Hội đồng Trường đánh giá cao các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động phục vụ cộng đồng trong quý II vừa qua của Trường ĐHSPKT, các hoạt động ngày càng khẳng định uy tín học hiệu của nhà trường.
Trong phiên họp này, các thành viên Hội đồng Trường đã thảo luận về việc xem xét tờ trình đề nghị thông qua chủ trương xây dựng danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức Trường ĐHSPKT, HĐT cơ bản thống nhất các nội dung trong tờ trình và sẽ xem xét, quyết định sau khi có quyết nghị của Hội đồng Đại học Đà Nẵng.
Các thành viên cũng đề nghị thường trực Hội đồng Trường xây dựng bảng phân công các nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng Trường để phát huy tối đa trí tuệ tập thể góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Trường.

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...