Sidebar

Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức Chuẩn đầu ra tin học tháng 03/2016

Nhằm tạo điều kiện cho những em sinh viên chưa đạt Chuẩn đầu ra tin học, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng và Tư vấn Kỹ thuật Công nghệ mở các lớp bồi dưỡng kiến thức Tin học với các kỹ năng tin học văn phòng cơ bản và nâng cao

Nhằm tạo điều kiện cho những em sinh viên chưa đạt Chuẩn đầu ra tin học, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng và Tư vấn Kỹ thuật Công nghệ mở các lớp bồi dưỡng kiến thức Tin học với các kỹ năng tin học văn phòng cơ bản và nâng cao.

 -    Thời gian: 30 tiết

 -     Lệ phí: 320.000/ 1 SV

 -    Thời gian học: 18h00- 21h00

 -     Địa điểm: phòng máy khu B

 -     Thời gian đăng ký: Từ ngày 10/03/2016 đến 21/03/2016

 -     Thời gian khai giảng : 21/03/2016

 -     Sinh viên học 30 tiết/ khóa, tuần 3 buổi ( thứ : hai, tư, sáu hoặc thứ: ba, năm, bảy)

 -     Bắt đầu học từ 21/03/2016 đến 09/04/2016

·      Địa điểm đăng ký:

-      Phòng đào tạo, Trường Cao đẳng Công nghệ

-      Gặp cô Thu, số điện thoại 05113.83570

                    Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng và Tư vấn Kỹ thuật Công nghệ

Các bài khác...