Sidebar

Đảng ủy Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng tổ chức lễ khai giảng “Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam” năm 2022 cho sinh viên

Vào ngày 10/12 và ngày 11/12/2022 Đảng uỷ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2022 cho sinh viên.

Vào ngày 10/12 và ngày 11/12/2022 Đảng uỷ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2022 cho sinh viên.
Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2022 cho 53 học viên là đoàn viên ưu tú được lựa chọn từ các Chi đoàn, Liên Chi đoàn thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường ĐHSPKT và 37 đoàn viên ưu tú của Cơ quan Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN). 
Tham dự buổi lễ về phía Đại học Đà Nẵng có đồng chí Tôn Nữ Trà Mi – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Cơ quan ĐHĐN; đồng chí Thái Quang Sơn – Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan ĐHĐN.
Về phía khách mời có đồng chí Ngô Văn Hà – Báo cáo viên Thành uỷ, Trưởng khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Về phía Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật có đồng chí Phan Bảo An –  Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Đỗ Hồng Hạnh – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Trường ĐHSPKT.

1f.jpg

2f.jpg

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2022

3f.jpg

Đồng chí Phan Bảo An phát biểu khai mạc 

4f.jpg

Đồng chí Ngô Văn Hà phát biểu 

5f.jpg

Đồng chí Thái Quang Sơn phát biểu 

Phát triển đảng viên trong sinh viên là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng nhà trường vững mạnh.
Trong thời gian 02 ngày các em sinh viên sẽ tiếp thu và nghiên cứu các chuyên đề khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; nâng cao trình độ lý luận chính trị hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về lịch sử hào hùng của dân tộc. 
Kết quả học tập tại lớp bồi dưỡng nhận thức là một trong những điều kiện để Chi bộ các khoa xem xét bồi dưỡng kết nạp Đảng viên. Ngoài ra lớp bồi dưỡng nhận thức còn giúp cho các em sinh viên vận dụng những kiến thức được học vào thực tiễn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu sớm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY 
TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG


Các bài khác...