Sidebar

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ

Ngày 12/01/2017, tại Hội trường B, Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 của Đảng bộ.

Ngày 12/01/2017, tại Hội trường B, Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 của Đảng bộ.

a01.jpg
Ảnh toàn thể Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phan Cao Thọ, Bí thư Đảng ủy và Hiệu trưởng Trường CĐCN nhấn mạnh: việc xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã thể hiện rõ quyết tâm, sự nỗ lực và tư tưởng nhất quán của Đảng về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa". 
 
a1.jpg
Đ/c Phan Cao Thọ, Bí thư Đảng ủy và Hiệu trưởng Trường CĐCN phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Phan Cao Thọ yêu cầu toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhất là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác đang đảm nhận. Sau Hội nghị, người đứng đầu cấp uỷ, đơn vị phải xây dựng kế hoạch hành động cá nhân về thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo (lồng ghép nội dung vào kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW  về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”).

Các cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết do cấp uỷ đảng các cấp triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch thể hiện nhận thức cá nhân qua việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết; nêu trách nhiệm cá nhân; những kiến nghị, đề xuất các biện pháp nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết ở đơn vị.

a2.jpg
Đ/c Ngô văn Hà, Báo cáo viên của Đảng ủy ĐHĐN, báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Ngô Văn Hà, báo cáo viên tại Hội nghị, đã phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”; Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

a3.jpg
Đ/c Nguyễn Thế Tranh, Phó Bí thư Đảng ủy và Phó Hiệu trưởng Trường CĐCN báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016

Sau Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy Trường CĐCN tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 đánh giá những kết quả đạt được trong năm qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ năm 2017.

Hội nghị đã vinh dự được đón tiếp đồng chí Lê Kim Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa và đồng chí Phan Bảo An, Chánh Văn phòng Đảng ủy Đại học Đà Nẵng.

Trong năm qua, Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ đã lãnh đạo xây dựng Nhà trường, các tổ chức đoàn thể quần chúng phát triển vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cùng cấp; củng cố mối quan hệ giữa các tổ chức và khối đại đoàn kết trong toàn đơn vị; Trường Cao đẳng Công nghệ, các tổ chức đoàn thể quần chúng và nhiều cá nhân được biểu dương, khen thưởng với hình thức cao của các tổ chức chính quyền, đoàn thể Trung ương và địa phương.

- Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ được Đảng ủy Đại học Đà Nẵng công nhận là tổ chức cơ sở Đảng “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2016.
- Trường CĐCN được công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" và "Tập thể lao động xuất sắc"; được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
- Tổ chức Công đoàn đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh và được Công đoàn ngành Giáo dục tặng Bằng khen.
- Tổ chức Đoàn thanh niên được Đoàn ĐHĐN tặng Giấy khen đạt thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015-2016; Hội sinh viên Thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen cho Hội sinh viên Trường đã có thành tích trong công tác Hội và phong trào sinh viên giai đoạn 2013-2016.
- Chi hội Cựu Chiến binh được Hội cựu Chiến binh ĐHĐN tặng Giấy khen đạt danh hiệu “Hội trong sạch vững mạnh năm 2016”.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, đồng chí Lê Kim Hùng đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Nhà trường đã đạt được trong năm 2016 và chỉ đạo Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tìm nguồn phát triển cơ sở vật chất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBVC và HSSV; xây dựng mối đoàn kết, phát triển trường thành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật; phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ lần thứ VII đã đề ra góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đại học Đà Nẵng lần thứ V.

a4.jpg
Đồng chí Lê Kim Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ đã biểu dương, khen thưởng 01 tập thể, 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khen thưởng 08 đảng viên có nhiều thành tích đóng góp trong công tác xây dựng Đảng năm 2016.

a5.jpg
Đồng chí Phan Cao Thọ, Bí thư Đảng ủy và Hiệu trưởng Trường CĐCN, 
trao Chứng nhận cho các chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” năm 2016


a6.jpg
Chi bộ Liên phòng Đào tạo và Khoa học nhận Giấy khen của Đảng ủy

a7.jpg
Các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 nhận Giấy khen của Đảng ủy

a8.jpg
Các đảng viên có nhiều thành tích đóng góp trong công tác xây dựng Đảng
 nhận Giấy khen của Đảng ủy

Các bài khác...