Sidebar

Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức tổng kết hoạt động truyền thông năm học 2022 - 2023

Ngày 05/6/2023, Khoa Kỹ thuật Xây dựng (Khoa KTXD), Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Trường ĐH SPKT), Đại học Đà Nẵng đã tổ chức họp tổng kết hoạt động truyền thông năm học 2022 - 2023.

Ngày 05/6/2023, Khoa Kỹ thuật Xây dựng (Khoa KTXD), Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Trường ĐH SPKT), Đại học Đà Nẵng đã tổ chức họp tổng kết hoạt động truyền thông năm học 2022 - 2023. Đây là dịp để Chi ủy, Ban chủ nhiệm Khoa, Liên chi Đoàn thanh niên, các Thầy Cô giáo và sinh viên trong Khoa KTXD đánh giá, rút kinh nghiệm trong hoạt động truyền thông, đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng truyền thông, góp phần quảng bá hình ảnh, học hiệu của Khoa KTXD và Trường ĐH SPKT.

Hinh7.jpg

Chi ủy, Ban chủ nhiệm Khoa KTXD trao đổi các vấn đề về truyền thông cùng Tổ truyền thông giảng viên và sinh viên

Tham dự cuộc họp tổng kết truyền thông có TS. Phan Tiến Vinh - Bí thư chi bộ, Trưởng khoa KTXD; Chi ủy, Bí thư Liên chi Đoàn thanh niên và các thành viên của Tổ truyền thông Khoa KTXD.
        Để phục vụ công tác truyền thông, Khoa KTXD đã thành lập Tổ truyền thông giảng viên gồm 3 thành viên: TS. Trần Thị Phương Huyền - Tổ trưởng; TS. Lưu Thiên Hương và ThS. Lê Thị Phượng - Tổ viên và Tổ truyền thông sinh viên gồm 7 thành viên: Nguyễn Thông Lợi, lớp 19XC1 - Tổ trưởng; Nguyễn Ngọc Sơn, lớp 19XC1 – Tổ phó; Lê Hữu Chí, lớp 21XD1 – Tổ phó; Nguyễn Đặng Uyên Nhi, lớp 21KT1; Lê Tính, lớp 21XD1; Nguyễn Gia Trình, lớp 21XD1 và Đặng Bảo Bảo, lớp 22XH1 – Thành viên. 

Trong năm học 2022 - 2023, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chi ủy, Ban chủ nhiệm khoa, Tổ truyền thông đã hoàn thành tốt công tác truyền thông với hơn 80 tin/bài về các hoạt động của Khoa KTXD đăng trên các kênh truyền thông của Khoa và Trường; hơn 80 lượt chia sẻ các thông tin từ trang thông tin điện tử và Facebook của Trường về các kênh truyền thông của Khoa; liên tục cập nhật các thông tin trên trang thông tin điện tử và Facebook Khoa; xây dựng và duy trì hoạt động của kênh youtube khoa KTXD, v.v.. Phát biểu tại cuộc họp tổng kết, TS. Phan Tiến Vinh ghi nhận kết quả đạt được của tổ truyền thông, đánh giá cao mô hình hoạt động đồng thời chia sẻ những khó khăn trong công tác truyền thông trong môi trường đại học. Thầy mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ giảng viên, sinh viên truyền thông tiếp tục duy trì hoạt động, tìm hướng đi mới góp phần quảng bá hình ảnh, học hiệu của Khoa KTXD và Trường ĐH SPKT, Đại học Đà Nẵng.

Hinh 6.jpg

TS. Phan Tiến Vinh thay mặt Chi ủy, Ban chủ nhiệm khoa tặng quà kỉ niệm các thành viên trong Tổ truyền thông Khoa KTXD
 
KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...