Sidebar

Giảng viên Trường ĐHSP Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng tham gia “Khóa học giảng dạy hướng tới sự thành công của sinh viên” trong khuôn khổ dự án PHER

Trong hai ngày 05-06 tháng 6 năm 2023, Ban điều hành dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục Đại học (dự án USAID PHER) đã tổ chức Khóa học giảng dạy hướng tới sự thành công của sinh viên cho cán bộ, giảng viên của Đại học Đà Nẵng với sự hướng dẫn trực tiếp của GS Rebecca Torstrick đến từ Đại học Indiana.

Trong hai ngày 05-06 tháng 6 năm 2023, Ban điều hành dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục Đại học (dự án USAID PHER)  đã tổ chức Khóa học giảng dạy hướng tới sự thành công của sinh viên cho cán bộ, giảng viên của Đại học Đà Nẵng với sự hướng dẫn trực tiếp của GS Rebecca Torstrick đến từ Đại học Indiana.

“Khóa học Giảng dạy hướng tới sự thành công của Sinh viên” là một hoạt động trong khuôn khổ dự án PHER. Đây là dự án được tài trợ bởi USAID của Hoa Kỳ, trong đó Trường Đại học Indiana là đối tác chính triển khai dự án cùng với 3 đại học lớn của Việt Nam: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng. Tham gia và phối hợp tổ chức Khóa học tại Đà Nẵng có các thành viên của Ban điều hành dự án, nhóm giảng viên cốt cán triển khai dự án của Đại học Đà Nẵng. Trong đó, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật cử 02 giảng viên tham gia khóa học này là TS. Bùi Hệ Thống và TS. Phạm Thanh Phong.

z4414681093180_1f8a52b46d5f51edb0e45f717222380f.jpg

TS. Bùi Hệ Thống, TS. Phạm Thanh Phong chụp hình lưu niệm với GS. Rebecca Torstrick

Tại khóa học, nhóm giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã được tập huấn xây dựng đề cương các học phần hướng tới sự thành công của người học nhằm tạo ra sự thích thú, tham gia tích cực của sinh viên và nâng cao hiệu quả trong việc tiếp thu kiến thức, phát triển kỹ năng của sinh viên trong quá trình dạy học. GS. Rebecca Torstrick đã tổ chức nhiều hoạt động tập huấn cho các giảng viên tham gia về việc thiết kế khóa học, xây dựng phương pháp đánh giá, khoa học của việc học, cách tạo dựng ấn tượng tốt đẹp ban đầu. Các hoạt động này góp phần thay đổi nhận thức cũng như năng lực tiếp cận của giảng viên trong giảng dạy nhằm hướng tới sự thành công của sinh viên.

Picture2.jpg

Các thành viên làm việc nhóm

Ngoài hai ngày học tập trực tiếp tại Đà Nẵng, nhóm giảng viên của nhà trường còn tham gia buổi học trực tuyến hàng tuần với GS Lamia Scherzinger từ Đại học Indiana. Theo kế hoạch, những kiến thức từ Khóa học sẽ được truyền tải lại cho các giảng viên của các đại học đang tham gia triển khai dự án.

z4414680375139_fc18981aa7f06c358cda3c8867c87d6b.jpg 

Các thành viên tham gia khóa học chụp hình lưu niệm

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG 


Các bài khác...