Sidebar

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2018

Ngày 21/6/2018, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm của Đảng bộ.

     Ngày 21/6/2018, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm của Đảng bộ.

     Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Bảo An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, các đồng chí trong Ban chấp hành và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

a1.jpg
a11.jpg

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018
của Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

     Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phan Cao Thọ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật báo cáo đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Đảng ủy trong 6 tháng đầu năm 2018. Đảng bộ Trường đã duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc đã đề ra, chỉ đạo xuyên suốt từ Đảng bộ tới các Chi bộ trực thuộc; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; chỉ đạo các đoàn thể đoàn làm tốt công tác tuyên truyền vận động, giám sát và phản biện xã hội, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị góp phần đạt và vượt 04/12 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra trong năm 2018, 08 chỉ tiêu đang tiếp tục thực hiện trong đó chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới còn thấp, chỉ đạt 20% so với số lượng đăng ký thực hiện (2/10).

a2.jpg

Đồng chí Phan Cao Thọ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
báo cáo sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2018
và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Đảng bộ


         Các đảng viên tham dự Hội nghị đã thảo luận và nhất trí với 12 nhiệm vụ và giải pháp Đảng bộ đã đề ra để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm 2018.
 
         Trong thời gian tới, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ căn cứ các văn bản chỉ đạo, thường xuyên nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nhiệm trong việc thực hiện công tác lãnh chỉ đạo nói chung và công tác đảng nói riêng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng và củng cố tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật ngày càng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ Trường đã đề ra năm 2018.

Các bài khác...