Sidebar

Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức “Lớp nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam” năm 2018

Tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng hàng năm là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phát triển đảng nói riêng ở Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) và công tác xây dựng Đảng nói chung của Đảng bộ Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN).

Tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng hàng năm là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phát triển Đảng nói riêng ở Đảng bộ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) và công tác xây dựng Đảng nói chung của Đảng bộ Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức. 

Sáng ngày 24/11/2018, Đảng ủy trường ĐHSPKT phối hợp với Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN tổ chức Lễ khai mạc “Lớp nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam” năm 2018 cho các học viên là đoàn viên ưu tú được lựa chọn từ các Chi đoàn, Liên chi đoàn thuộc Đoàn Thanh niên CSHCM của nhà trường.

image001.jpg
 
Đến tham dự lễ khai mạc lớp học, có đồng chí Bùi Thị Kim Yến - Phó chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, báo cáo viên của lớp học, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cùng 49 học viên là sinh viên của trường.

image003.jpg
 
Lớp học diễn ra trong 02 ngày 24&25/11/2018, các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về các chuyên đề: Khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Viêt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khóa học các học viên sẽ viết bài thu hoạch về những vấn đề cơ bản đã tiếp thu được về mặt lý luận và vận dụng vào thực tiễn.

Các bài khác...