SidebarCÁC CHUYÊN MỤC

Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và Sinh hoạt Đảng bộ

Ngày 14/01/2022, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đảng bộ Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và Sinh hoạt Đảng bộ.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2021

Thực hiện Công văn số 3760/ĐHĐN-VP ngày 04/11/2021 của Đại học Đà Nẵng về việc báo cáo sơ kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021. Ngày 31/12/2021, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị báo cáo sơ kết công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2021.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2020 – 2021

Ngày 31/12/2021, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2020 – 2021.

10 dấu ấn, kết quả nổi bật của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng trong năm 2021

10 dấu ấn, kết quả nổi bật của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng trong năm 2021

Lễ ký kết hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp

Ngày 28/12/2021, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) - Đại học Đà Nẵng đã tiến hành lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần Daikin Vietnam - Chi nhánh Đà Nẵng.

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức Tập huấn chuyên đề công tác tuyên giáo - nữ công

Ngày 24/12/2021, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã tổ chức buổi Tập huấn công tác tuyên giáo - nữ công cho cán bộ công đoàn Trường. Tập huấn được diễn ra dưới hình thức trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng làm việc trực tuyến với Trường Đại học Limoges – Cộng hòa Pháp

Ngày 17/12/2021, đại diện Ban giám hiệu; lãnh đạo Khoa Điện – Điện Tử và Khoa Cơ khí cùng các giảng viên bộ môn Tự động hóa, bộ môn Cơ điện tử Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật ( ĐHSPKT) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) có buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo Trường Đại học Limoges – Cộng hòa Pháp.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức Hội nghị chuyên đề tuyển sinh và đào tạo năm 2021

Nhằm tổng kết, đánh giá công tác tuyển sinh và đào tạo năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022, đồng thời đề xuất các giải pháp góp phần triển khai có hiệu quả công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo trong những năm tiếp theo. Ngày 22/12/2021, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) - ĐH Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị chuyên đề tuyển sinh và đào tạo năm 2021.

CÁC CHUYÊN MỤC

Các chuyên mục